[Cập Nhật] Phần mềm siêu âm 13.05.2016


Hi các bạn,
Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn bản update 13.05.2016. Nội dung của bản cập nhật này như sau:
- Thay đổi giao diện Phần mềm.
- Bổ sung các nút nhấn tiện ích như: in phiếu, lưu phiếu, tạo bệnh nhân mới, clear bộ nhớ mã bệnh nhân.
- Khi điền đầy đủ thông tin bệnh nhân, các file lưu Phiếu siêu âm và lưu hình ảnh siêu âm sẽ có các thông tin của bệnh nhân như: họ và tên, mã bệnh nhân.
- Mã bệnh nhân sẽ theo cấu trúc YYMMDDXXXX  (YY:năm, MM:tháng, DD:ngày, XXXX số lượt bệnh nhân trong ngày đó).
- Để lấy mã tự động, khi khởi động phần mềm các bạn nên nhấn vào nút Clear, sau đó nhấn nút Bệnh Nhân Mới, khi điền các thông tin đến Mã Bệnh Nhân (nhấn vào nút Mã Bệnh Nhân) sẽ lấy được mã tự động.


Link sẽ được câp nhật ở nút Download!
Để giải nén file rar các bạn liên hệ: 090 828 9493 - Mail:toantran.xyz@gmail.com - Skype: tqt.tran


toantran.xyz
toantran.xyz

Previous
Next Post »
Blogger Comments
Facebook Comments